Paní Koldínská. 

Jak si dovolujete rozesílat členům SVJ takovéto pomluvy? Viz Váš dopis níže. Co Vás k tomu opravňuje? Kde berete tu drzost? Jakéže nové aktivity Vás znechutily? Co že Vám nezbývá?

Nestarejte se o to, po čem Vám nic není. Neraďte mi, co mám dělat se svým majetkem a jak ho mám obhospodařovat, když to sama neumíte.

Jako členka „výboru“ , ještě před tím „nezbýváním“ Vám již nejméně rok zbytečně zbýval  čas k tomu, abyste se postarala o splnění si svých povinností členky i své povinnosti ve výboru, plynoucí Vám ze zákona i ze stanov. Nedostatky, uvedené na tomto webu se týkají Vás. Místo nepodložených pomluv jste měla posbírat návrhy (ode mne jste dostala a neodpověděla) a projednat je! Chybí mi již druhý zápis s takového jednání výboru, zveřejněte ho nebo umístění na net, aby bylo vidět, že se zaobíráte něčím jiným než „babskými řečičkami“.  Pomlouvačskými Vašimi úvahami nic nevyřešíte, jimi zákon neohnete. Doufám, že jste si vědoma, že se nebudete moci schovat před svou zodpovědností a schovat se za někoho z výboru. I v životě, každému přijde, co mu patří, dostane to co chce. Vytýkám to Vám (viz mé „aktivity“ vycházející z Vašich povinností uvedených ve stanovách a na netu) a za to nesete zodpovědnost. Neřešte za jiné o čem nic nevíte, plňte, co je Vám ze stanov uloženo. Myslíte si, že já mám k Vám nějaké povinnosti ? Vy ke mně ano, to si uvědomte, dle toho se chovejte (viz PM).

Mimo devíti nezodpovězených výtek (otázek) a jejich nápravu, jsem žádal  VÁS O STANOVY.( Viz také toto upozornění je pro Vás na stránkách www. Zaslala Vám je i  I.Vigh, jak sama níže uvádíte.) Žádal jsem je nejen proto, abyste si originál prostudovala, ale také proto, abych ukázal, že je nemáte, neznáte, neplníte. Dle Vašeho vyjádření níže, ani nevíte, jaké jsou Vaše povinnosti k členům, k Ivaně Vigh a tedy i ke mně jako v plné moc. To je pro Vás zřejmě „velká neznámá“ (opět dle Vašich výroků níže).

Na otázky jste neuměla odpovědět a zejména neučinila žádnou nápravu. Hrubě porušujete nejen stanovy, ale i trestní řád a nesete za to i odpovědnost. Výhrady jsou v oněch nezodpovězených otázkách. Také se postarejte o zaplacení prací, které jsem provedl. Nehledě k tomu, že jsme se domluvili na zapůjčení žebříku k těmto pracím. Jel jsem téměř 180 km jen proto, že se neumíte chovat ? nejen jako člen výboru, ale ani jako člověk! Ty Vaše laické (slušně to nazvu) emotivní kecy níže, nebudu příliš rozvíjet. Potvrzujete, že víte, že jako členka výboru neplníte a nezajímají Vás své povinnosti vůči členům (ve věci předkládat členům sestavení účetní závěrky a dokladovat kam šly mé peníze). Tedy veřejně, písemně. Bývá zvykem, že na webu. Ten můžete zaopatřit a nespoléhat, že za Vás tak učiním a budu Vám hýbat rukama! (Jako ten podraz s těmi žárovkami!) K nápravě chyb uplynula již velmi dlouhá doba. Místo toho předkládáte členům hrůznou myšlenku, že je Vám upřímně jedno, zda je vše řádně dokladováno. Že Vás nezajímá to, co je hlavní, to na čem stojí každý podnik, každé sdružení, každý společný majetek. Že Vás upřímně nezajímá to, zač jste zodpovědná? No to je mi pěkné sdělení! To znamená, že bude zapotřebí zkontrolovat, jak Vy účetnictví kontrolujete a vedete. Za účetnictví, za to nesete zodpovědnost. Předkládat členům, jak jste se společným majetkem nakládali, je povinnost. Píšete nesmysly. Že jste oznámily stav fondu. To není hra děvčátek s bábovičkama na písečku, kdy stačí  mi napsat:" Nějaké peníze máme". Jde o vyúčtování a hmotnou zodpovědnost, mající zákonem stanovené parametry. Nahlédněte do stanov a na naše webové stránky. I tam máte několik podnětů, co musíte pro členy plnit a ne mi vypisovat dětinské stesky. Nečiníte nic pro to, aby SVJ bylo funkční, ba opačně. Co je křešení nevidíte, neznáte. Předložte ověřené vyúčtování za minulý rok, dle Čl.IV. / 7d, e, nehledě k tomu, je- li půl členů (na %) ve výboru tak jistě dle II./15 jeden člen výboru (třeba Vy) může zaskočit a vykonat práci za  KK a nemusím to suplovat já a dle PM za dceru dle Čl. VII. 1d, předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství.

Že neshledáváte za nutné plnit stanovy (nevím co může být důležitější, co to má být?) není jen Vaší věcí a žádám tímto výbor naposledy, aby sjednal nápravu a dodal zkontrolované účetnictví a zaslal Ivaně Vigh vyúčtování, ale ŘÁDNÉ, vycházející z účetnictví, které je vedeno dle zákona! Však i kdybyste tvrdila opět že „funkčnost“ výboru existuje a dohodla se s čertem ďáblem o čemkoliv, je to marné a neplatné. Ne proto, že to soudí nebo rozhodl o pravdě Kostelka, ten ne. O funkčnosti rozhoduje to, zda plníte Vaše zákonné povinnosti. To posuďte sami a může to posoudit soud. Vaše domněnky si nechejte na nějakou schůzi, třeba MDŽ, tam se kdysi projednávaly fabulace a dohady! Zápisy o „klepech“ se tam nedělaly. Dnes však rozhodují fakta. Co není podloženo a v originále podepsáno není pravdou, jak jste byla již na našem webu upozorněna. Ve Vašem dopise níže, jsem Vám podtrhl Vaše tvrzení, které jen dokazuje, že to „nefunguje“, že schvalujete co je trestné, že právě Vy to nečiníte a dokonce píšete, že je Vám to upřímně jedno!!!!!!  Pokud to nedáte do pořádku, budou problémy.  Jak můžete mít tu odvahu vyjadřovat se k něčemu, čemu nerozumíte. Je vidět, že nikdy jste nic podobného nedělala, neřídila, nezodpovídala. Ještě větší drzostí je, tvrdit, že se nemám k dění ve výboru vyjadřovat. VY SE ČLENŮM ZODPOVÍDÁTE, ČLENOVÉ VÁS ÚKOLUJÍ A DÁVÁTE ČLENŮM jednou za čtvrt roku KE SCHVÁLENÍ, CO ČINÍTE!! Jak můžete takto „pracovat“ ve výboru, když to nevíte? Kdybyste alespoň neškodila a držela pusu. Jen zbytečně rozesíláte pomluvy a nepravdy. Snad se neřídíte podle hesla: „Prázdný sudy nejvíce duní“ ? !

Copak se vám nelíbí na tom webu a není pravdou? Ten nepořádek, za který zodpovídáte? Tvrdíte, že úklid je zajištěn a já že skresluji. To musíte být slepá.  Viz fotografie o stavu na Dřevařské 4. Podepsala jste vyplatit a tím uvolnila mé peníze z fondu za ten binec? Za ten prach, za ty zmalované stěny?  Je tam Váš podpis nebo je to někdo jiný? Snad ne dokonce, že to bylo proplaceno bez souhlasu? Vždyť to vypadá jak na Chánově. Nestydíte se tvrdit, že zbytečně kritizuji?  Na obšívku domu, hromosvod, nebezpečně padající omítky, na zateplení domu (částečné) ...... atd.. . bylo času 10 let. Nám se vyplatilo (viz foto Brandlova), zvýšit platbu do FO ( nebo si vzít půjčku) a tím měsíčně šetříme 400 Kč měsíčně (což je méně než úrok z půjčky) a dle Vás je toto Vaše plýtvání v pořádku? Sama se okrádáte a ještě k tomu poškozujete i ostatní. Vy jste zřejmě celý smysl oprav v celonárodním měřítku nepochopila a ještě k tomu tu hloupost (nejméně svou nečinností) podpořila!

Podle Vás, co je řečeno na schůzi má nějakou vypovídací hodnotu? Vždyť Vy sama jste byla svědkem již druhé volby. Ani sama nevíte, koho jste volila. Kde je Váš zápis?  Copak jste svým podpisem stvrdila? Nic. Tak vypadá ta Vaše funkčnost?

Co se týká interních informací na webu, i Vy jste povinna na nich členy informovat (či zaplaťte zveřejnění informací jinde). Podílíte se na utajování toho, kdo je předsedou, kdo je ve výboru, kdo má jaké povinnosti a kdo podepisuje výdej peněz !!!  Kdo je to? Také  nahlédněte do  zákona o přístupu k informacím a nemystifikujte členy. Opravte si Vaše nepravdivé výroky a zašlete je včetně omluvy všem tak, jak jste učinila s Vašimi pomluvami, ale hlavně napravte co neplníte ze stanov, třeba jen Čl.IV. / 7d, e,.

Lžete i ve věci odesílání e-mailů.  Zjistěte si IP adresu, odkud byl e-mail odestán (což není složité) a také tam vidíte adresu, kým byl e-mail odeslán (i Vigh). Svědčí o tom, že jsem to nebyl já. Z toho vyplývá, že záměrně se snažíte mne poškodit! To hlavní však je, že jsem to klidně mohl napsat já (bylo by to totéž). Nepotřebuji Vaše povolení, ale povolení své dcery. Plná moc byla výboru několikrát odevzdána a dokonce se 2 nacházejí i na Kr.Soudu. Mluví se o ni již léta a je poznamenáno i na www stránkách sdružení ve stati, Výbor SVJ, že je ve výpise ze soudu. 

Asi Vám je opět „upřímně jedno“ co to ta plná moc je, k čemu mne opravňuje, jaký má konkrétně obsah a proto tomu nerozumíte. Neprávem mne obviňujete a pokud tvrdíte, že jste znechucena, můžete být hanbou z toho, co Vy a výboru činíte špatně. Na tom, že po Vás chci dokladovat co jste vykonala a co jste napravila, není nic špatného. Je to Vaše povinnost vůči všem členům bez toho, že by Vás kdokoliv musel upozorňovat. TÍMTO VÁS VŠECHNY K NÁPRAVĚ VYZÝVÁM. Již před půl rokem jste od paní Koldinské dostali e-mailem onu hrůznou informaci a svou nečinností dokázali, že na to „kašlete“. Viz její e-mail níže.

                                                                                                                                 Ivan Kostelka

 

 

From: Zuzana Koldínská [mailto:z.koldin@gmail.com]
Sent: Thursday, April 26, 2012 2:59 PM
To: Ivana Vigh
Cc: Jiří Habarta; milos.job@bravura.cz; horsakova@volny.cz; Ivan Kostelka; Katerina Kankova
Subject: Re:

 

 

 

Zdravím všechny členy a předem se omlouvám za nevyžádaný mail, nové aktivity pana Kostelky mě však natolik znechutily a rozčílily, že mi nezbývá nic jiného než tímto stylem reagovat. Svůj názor dávám na vědomí i ostatním.

Pane Kostelka,
byl jste vyzván panem Habartou, abyste se nádale nevyjadřoval k dění výboru a bylo to přání i ostatních členů. Všem je jasné, že tato aktivita je z Vaší dílny, ačkoliv pod mailem je podepsaná a posílala ho Vaše dcera (navíc mi ten samý mail přišel dvakrát a poprvné z Vaší adresy...).
Co si myslíte, že tím Váším webem, kde opět všechny jen napadáte a uvádíte zkreslené informace, dokážete?? A máte navíc tu drzost vyzvat členy sdružení, aby ho používali a doplnili informace! Navíc já osobně neshledávám existenci jakéhokoliv webu týkající se fungování SVJ za nutnou, komunikace může probíhat pomocí mailu a pokud někdo potřebuje znát další informace (což jste stejně neustále pouze Vy), dá se to řešit individuálně. Dále mi nepřijde zcela v pořádku bez jakéhokoliv souhlasu zvěřejňovat takovéto interní informace, osobní data a dokumenty SVJ Dřevařská 4 na VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉM webu!
Nechápu, že Vás to neustále baví, ale zdá se, že nemáte nic jiného na práci a řešit SVJ Dřevařská 4 je tak Vaší jedinou životní náplní, za což Vás hluboce lituji. Ostatní členové však naštěstí v takovéto situaci nejsou a mají jiné životní starosti či radosti, tak Vás prosím, ABYSTE PŘESTAL ČLENY OBTĚŽOVAT. Vy v domě nebydlíte, takže Vás podstatné věci nezajímají, nýbrž pouze správně vyplněné plné moci, dokumenty atd. Neříkám, že by se na tyto věci nemělo dbát, ale mně osobně je úpřímně jedno, jestli je všechno správně zdokumentováno či jsou všude podpisy, které tam mají být, apod. Mnohem důležitější je, aby se v domě dobře bydlelo a vše fungovalo tak, jak má, což si myslím, že je již v současnosti zajištěno. Mám tím na mysli úklid v domě, opravy, samozřejmě i účetnictví, které však paní Habartová dává nyní do pořádku. Jediné, co by se mělo pořešit, je již dlouhou dobu plánovaná výměna stupaček. Takže z tohoto hlediska Vaše výtky vůči fungování výboru nejsou na místě. A pro Vaší informaci, výbor členy o stavu fondu oprav informuje každoročně na schůzi.. (Mohla bych reagovat i na Vaše ostatní neopodstatněné stížnosti, ale myslím, že by to stejně nikam nevedlo).

Zuzana Koldínská

 

 

 

 

Dne 26. dubna 2012 10:00 Ivana Vigh <ivigh6@hotmail.com> napsal(a):


PRO INFORMOVANOSTI  MEZI  ČLENY 

Existuje web SVJ DŘEVAŘSKÁ 4, 

  www.svjdrevarska.uvadi.cz 

 

Je možné doplnit údaje, požadavky, připojit se s náměty ......

Web může být podle představ členů.

Původní web www.spoluvlastnici.cz  neobsahuje potřebné  údaje, je k němu potřebná registrace a heslo,

(je však možno doplnit údaje i tam).

 

Ivana Vigh, rozená Kostelková.